Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Ten telefon służy dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia młodym osobom kontakt w trudnych sytuacjach, możliwość wyrażania trosk oraz rozmawiania o sprawach dla nich ważnych. 

Dzieci i młodzież mogą korzystać z Telefonu Zaufania 116 111 całkowicie bezpłatnie od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00-20:00. Telefonowi towarzyszy strona internetowa www.116111.pl, która umożliwia zadawanie anonimowych pytań online.

Scroll to Top