Strata

Pojęcie straty jest dość szerokie ale często odnosi się do utraty bliskiej osoby w wyniku jej śmierci. Jest to bardzo bolesne doświadczenie, które ma swój przebieg wyznaczony pewnymi etapami reagowania i radzenia sobie z tą trudną sytuacją.
Wyróżnia się 4 etapy żałoby:
I    szok i zaprzeczanie
II   złość i bunt
III  smutek, depresja
IV  akceptacja i pogodzenie się ze stratą

Czas trwania każdego etapu jest sprawą indywidualną, czasami niektóre osoby zatrzymują się na którymś etapie i nie mogą przejść dalej. Przejście tych etapów, szczególnie opłakanie i odżałowanie straty jest ważne, aby przejść do etapu pogodzenia się. Gdy ktoś ze znanych Ci osób jest w trakcie żałoby, nie zabraniaj mu płakać, bądź uważny w pocieszanu, bądź przy nim, wspieraj.
Scroll to Top