Psychologowie

Sławomira Rozbicka-Lichuta

Psycholog – dyplom 1995 rok, Uniwersytet im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Od 1995 roku pracuję jako psycholog, współpracując z firmami oraz prowadząc działalność gospodarczą w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów. Zajmowałam się projektami m.in. dotyczącymi wychodzenia z sytuacji wykluczenia społecznego, spowodowanego bezrobociem, problemami alkoholowymi, pracując m. in. dla ośrodków pomocy społecznej, ognisk wychowawczych. Współpracowałam z telefonem zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzę dla firm projekty Employee Assistance – nakierowane na wsparcie psychologiczne pracowników w sytuacjach zawodowych i pomoc w problemach na styku życia zawodowego i osobistego.

Specjalizuję się m.in. w:
psychoterapii oraz poradnictwie psychologicznym (counselling) rozumianym jako pomoc w bieżącej sytuacji życiowej, interwencji psychologicznej w kryzysach rozwojowych i sytuacyjnych, konfliktach i przemocy w rodzinie, współuzależnieniach, pracy z DDA – Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach nastroju, problemach wychowawczych, kryzysach w związkach, wsparciu psychologicznym dla osób na emigracji, zespole wypalenia zawodowego.

Ukończyłam 4-letnie szkolenie dla psychoterapeutów – Profesjonalną Szkołę Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, posiadającą akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Ukończyłam również 2-letnie szkolenie dla psychoterapeutów – Studium Counsellingu – Poradnictwa Psychologicznego w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich oraz staż kliniczny I stopnia oraz II stopnia w placówce klinicznej Instytutu Psychologii Zdrowia.

Oprócz tego ukończyłam m. in.:
Studium wiedzy o problemach alkoholowych, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości
Szkolenie – Interwencja kryzysowa, SPCH
Kontakt w sytuacji pomagania, Laboratorium Psychoedukacji
Neurolingwistyczne Programowanie – Certyfikat Praktyka NLP
Studia podyplomowe z zarządzania z elementami marketingu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie

Ryszard Lichuta

Psycholog, dyplom 1995 rok, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Od 1995 roku pracowałem w Poradni Zdrowia Psychicznego przy szpitalu MSWiA w Warszawie oraz przy doborze i selekcji kadr służb mundurowych.

Od 1996 roku prowadzę firmę doradczo-szkoleniową Work Design (www.workdesign.com.pl) oraz działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.

Prowadzę dla firm projekty Employee Assistance – nakierowane na wsparcie psychologiczne pracowników w sytuacjach zawodowych i pomoc w problemach na styku życia zawodowego i osobistego. Zajmuję się m. in. rozwojem umiejętności osobistych, diagnozą psychologiczną, określaniem potencjału pracowników, projektami rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Specjalizuję się m.in. w:

– zagadnieniach psychologii pracy i biznesu:
prowadzę innowacyjne projekty doradczo-szkoleniowe, nakierowane na zwiększanie produktywności przedsiębiorstw (m.in. związane z projektami World Class Manufacturing dla przemysłu), zarządzanie projektem, mobbing w miejscu pracy, relacje ze współpracownikami, relacje z przełożonym, konflikty w miejscu pracy, zmiana pracy i zakresu obowiązków, awans, zmiana stanowiska na niższe, utrata pracy, poszukiwanie pracy, zespół wypalenia zawodowego.
Prowadzę szkolenia biznesowe i coaching kadry kierowniczej.

– W zakresie pomocy psychologicznej
specjalizuję się m.in. w tematyce kryzysów w związkach, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach nastroju, kryzysach rozwojowych i sytuacyjnych.
Ukończyłem 4-letnie szkolenie dla psychoterapeutów – Profesjonalną Szkołę Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, posiadającą akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Ukończyłem staż kliniczny I stopnia i II stopnia w placówce klinicznej Instytutu Psychologii Zdrowia.

Oprócz tego ukończyłem m. in.:
Studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie projektem wg IPMA
Trening dla trenerów biznesu
Szkolenie – Terapia Schematu
Neurolingwistyczne Programowanie – Certyfikat Praktyka NLP
Szkolenia m.in. z zakresu coachingu, zarządzania konfliktem, twórczego rozwiązywania problemów, zarządzania zmianą

Przewiń do góry