Wsparcie w kryzysie

zbierz siły i idź dalej...

Celem wsparcia jest odzyskanie równowagi psychicznej po doświadczonym ostatnio kryzysie. Sytuacją kryzysową w tym rozumieniu może być strata bliskiej osoby, choroba, utrata pracy, rozpad związku, udział w wypadku lub inne nagłe, nieoczekiwane wydarzenie życiowe, powodujące silny stres.

Główna praca polega na przyjrzeniu się temu, co się wydarzyło. Klient może odreagować emocje w bezpiecznym środowisku. Może się okazać, że silny wpływ jaki wydarzenie wywarło na Klienta ma związek nie tylko z uwarunkowaniami sytuacyjnymi, ale też z podatnością Klienta na reagowaniem właśnie w taki a nie inny sposób. Dotarcie do tego co osłabia nasze siły w danej sytuacji i praca nad tym co pozwala wzmocnić siły, znaleźć rozwiązanie albo przynajmniej przetrwać sytuację kryzysową – to główny kierunek pracy przy wsparciu w nieoczekiwanych, trudnych sytuacjach.

Scroll to Top