Terapia par

gdy trudno być razem...

Najczęściej para zwraca się do terapeuty gdy przeżywa kryzys związku.

Część par zgłasza się gdy chce świadomie wpływać na jakość życia poprzez polepszenie relacji, usprawnienie komunikacji i poszukiwanie nowych sposobów realizacji wspólnych potrzeb.

Terapia par opiera się na założeniu, że drogą do osiągniecia celu, jakim może być porozumienie między partnerami lub zwiększenie satysfakcji w byciu razem, jest szczerość partnerów. Terapia koncentruje się bardziej na wzorcach relacji pomiędzy nimi niż na poszczególnych partnerach. Pomaga odkryć dynamikę interpersonalną osób tworzących parę. Czasami aby pomóc parze trzeba badać niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa i nieświadome procesy mające korzenie w specyfice rodzin pochodzenia partnerów i ich wpływ na obecne trudności.

Terapia par skupia się na rozpoznawaniu źródeł trudności np. nierealnych oczekiwań wobec partnera i przyczyn zaburzonego zachowania własnego lub partnera, zmianie zachowań destrukcyjnych na konstruktywne, odkryciu własnych potrzeb i postaw mających wpływ na relację, i na zdobywaniu nowych umiejętności wzajemnej komunikacji lub kontroli zachowań. Celem terapii jest umożliwienie parze spotkania się na innej płaszczyźnie funkcjonowania, dającego poczucie harmonii, równowagi i dojrzałości.

Terapia par Ursus

Scroll to Top