Diagnostyka psychologiczna

poza to, co widać wyraźnie...

Diagnostykę psychologiczną wykonujemy wyłącznie profesjonalnymi testami psychologicznymi, dostępnymi tylko dla psychologów w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Diagnostyka psychologiczna może być traktowana jako sposób na poznanie siebie lub pogłębienie tej wiedzy w oparciu o profesjonalne narzędzia psychologiczne, jakimi są testy. Analiza wyników testów w kontakcie z psychologiem daje możliwość przełożenia wyników testów na określone obszary funkcjonowania zawodowego lub osobistego.
Narzędzia diagnostyczne, za Państwa zgodą, wykorzystujemy także jako wsparcie procesu psychoterapii. Czasami dobrze jest zacząć spotkania od diagnozy (np. w przypadku pracy z rodziną). Można też zastosować ją w trakcie trwającej już pracy psychologicznej, jako narzędzie wspierające ten proces. Diagnostyka psychologiczna, którą zaleca psycholog na potrzeby procesu terapeutycznego, nie jest dodatkowo płatna – jest wykonywana w ramach opłaty za spotkania w kontakcie bezpośrednim.
Na Państwa życzenie wykonujemy badania diagnostyczne jako oddzielną usługę, możemy badać pojedyncze obszary lub wykonać bardziej pogłębioną diagnostykę wieloma testami.

Tego typu usługa przeprowadzenia testów psychologicznych nie musi być powiązana z koniecznością pogłębionej pracy psychologicznej. Po wykonaniu niektórych testów potrzebujemy czasu na ich opracowanie i wówczas interpretacja i omówienie wyników wymaga przynajmniej jednego dodatkowego spotkania.

Wykonujemy również diagnostykę psychologiczną na potrzeby firm, związaną z wewnętrzną polityką zatrudnienia i awansów.

Wybrane propozycje diagnostyki psychologicznej:

– potencjału intelektualnego
– osobowości
– temperamentu
– uwagi (koncentracja, skupienie)
– stylu radzenia sobie w sytuacji stresowej
– predyspozycji do pełnienia różnych ról zawodowych
– motywacji osiągnięć
– potencjał myślenia twórczego
– stylu uczenia się
– preferencji sensorycznych

Scroll to Top