Wsparcie Psychologiczne

Warszawa, ul.Skoroszewska 9lok.5

Czym się zajmujemy

Psychoterapia

Prowadzimy psychoterapię oraz udzielamy konsultacji psychologicznych - także ONLINE

Counselling/Poradnictwo

Wspólnie poszukujemy wyjścia z trudnej sytuacji

Terapia par

Pracujemy nad odbudowaniem satysfakcjonującej relacji

Wsparcie w kryzysie

Koncentrujemy się na tym co pozwala przetrwać sytuację kryzysową, wzmocnić siły, znaleźć rozwiązanie…

Diagnostyka psychologiczna

To sposób na pogłębienie wiedzy o sobie lub jako wsparcie procesu psychoterapii.

Dla biznesu

Pracujemy nad zwiększeniem skuteczności biznesowej

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Przykładowe problemy

W życiu osobistym:

cierpienie…
– Funkcjonowanie w związkach
– Zaburzenia lękowe
– Zaburzenia nastroju
– Sytuacje kryzysowe
– Współuzależnienie, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
– Doświadczanie przemocy
– Rozstania z osobami bliskimi
– Utrata bliskiej osoby
– Problemy zdrowotne
– Ciąża i macierzyństwo
– Problemy wychowawcze
– Kontakty z rodzicami
– inne, odczuwane jako cierpienie…

W życiu zawodowym:

– Nowe zadania wymagające nowych umiejętności
– Debiut na stanowisku kierowniczym
– Kierowanie zespołem projektowym
– Zwiększenie zakresu odpowiedzialności i wymagań
– Przekraczanie blokad i ograniczeń
– Zwiększanie zasobów interpersonalnych
– Relacje ze współpracownikami
– Zmiany w środowisku pracy
– Awans, degradacja
– Mobbing
– Relacje z przełożonym

O nas

W naszym gabinecie proponujemy Państwu możliwość skorzystania z psychoterapii długoterminowej, terapii par oraz ze wsparcia psychologicznego, rozumianego jako pomoc – poradnictwo – counselling – w bieżącej sytuacji życiowej. Proponujemy także coaching biznesowy – dla osób chcących pracować nad skutecznością w osiąganiu celów i lepszym radzeniu sobie w środowisku pracy.

Counselling/Poradnictwo to forma pomocy psychologicznej skierowana głównie do osób poszukujących wsparcia w aktualnych trudnościach, w rozwiązaniu różnych problemów życiowych dotyczących ich samych lub ich relacji z bliskimi. Nie każdy kontakt z psychologiem oznacza konieczność psychoterapii. W znaczącej części problemów życiowych counselling jest odpowiednią formą pomocy psychologicznej.

Psychoterapia dotyczy w większym stopniu oddziaływania w obszarze klinicznym. Skierowana jest do osób, które borykają się np. z zaburzeniami nastroju lub potrzebują długotrwałej pracy nad zmianą schematów funkcjonowania w relacji ze sobą lub innymi.

W obu tych przypadkach kontakt z psychologiem i jego wsparcie może pomóc w głębszym zrozumieniu sytuacji, czasem w znalezieniu rozwiązania lub uświadomieniu sobie potrzeby pracy psychoterapeutycznej albo pomocy medycznej. Obecność psychologa w trudnych sytuacjach może być wsparciem w przejściu przez trudną sytuację życiową lub początkiem zmiany.

Psychologowie

W obszarze pomocy psychologicznej pracujemy w podejściu integracyjnym, przestrzegamy tajemnicy informacji przekazanych przez Państwa. Superwizujemy swoją pracę u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Spełniamy wymagania ustawy z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa.

Sławomira Rozbicka-Lichuta

Psycholog – dyplom 1995 rok, Uniwersytet im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Od 1995 roku pracuję jako psycholog, współpracując z firmami oraz prowadząc działalność gospodarczą w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów. Zajmowałam się projektami m.in. dotyczącymi wychodzenia z sytuacji wykluczenia społecznego, spowodowanego bezrobociem, problemami alkoholowymi, pracując m. in. dla ośrodków pomocy społecznej, ognisk wychowawczych. Współpracowałam z telefonem zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.sem.

Ryszard Lichuta

Psycholog, dyplom 1995 rok, Uniwersytet im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Od 1995 roku pracowałem w Poradni Zdrowia Psychicznego przy szpitalu MSWiA w Warszawie oraz przy doborze i selekcji kadr służb mundurowych.

Od 1996 roku prowadzę firmę doradczo-szkoleniową Work Design (www.workdesign.com.pl) oraz działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.

Prowadzę dla firm projekty Employee Assistance – nakierowane na wsparcie psychologiczne pracowników w sytuacjach zawodowych i pomoc w problemach na styku życia zawodowego i osobistego.

Współpracowali z nami:

Scroll to Top