Wsparcie Psychologiczne

Warszawa, ul.Skoroszewska 9lok.5

Czym się zajmujemy

Psychoterapia

Prowadzimy psychoterapię oraz udzielamy konsultacji psychologicznych - także ONLINE

Counselling/Poradnictwo

Wspólnie poszukujemy wyjścia z trudnej sytuacji

Terapia par

Pracujemy nad odbudowaniem satysfakcjonującej relacji

Wsparcie w kryzysie

Koncentrujemy się na tym co pozwala przetrwać sytuację kryzysową, wzmocnić siły, znaleźć rozwiązanie…

Diagnostyka psychologiczna

To sposób na pogłębienie wiedzy o sobie lub jako wsparcie procesu psychoterapii.

Dla biznesu

Pracujemy nad zwiększeniem skuteczności biznesowej

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Przykładowe problemy

W życiu osobistym:

cierpienie…
– Funkcjonowanie w związkach
– Zaburzenia lękowe
– Zaburzenia nastroju
– Sytuacje kryzysowe
– Współuzależnienie, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
– Doświadczanie przemocy
– Rozstania z osobami bliskimi
– Utrata bliskiej osoby
– Problemy zdrowotne
– Ciąża i macierzyństwo
– Problemy wychowawcze
– Kontakty z rodzicami
– inne, odczuwane jako cierpienie…

W życiu zawodowym:

– Nowe zadania wymagające nowych umiejętności
– Debiut na stanowisku kierowniczym
– Kierowanie zespołem projektowym
– Zwiększenie zakresu odpowiedzialności i wymagań
– Przekraczanie blokad i ograniczeń
– Zwiększanie zasobów interpersonalnych
– Relacje ze współpracownikami
– Zmiany w środowisku pracy
– Awans, degradacja
– Mobbing
– Relacje z przełożonym

O nas

W naszym gabinecie proponujemy Państwu możliwość skorzystania z psychoterapii długoterminowej, terapii par oraz ze wsparcia psychologicznego, rozumianego jako pomoc – poradnictwo – counselling – w bieżącej sytuacji życiowej. Proponujemy także coaching biznesowy – dla osób chcących pracować nad skutecznością w osiąganiu celów i lepszym radzeniu sobie w środowisku pracy.

Counselling/Poradnictwo to forma pomocy psychologicznej skierowana głównie do osób poszukujących wsparcia w aktualnych trudnościach, w rozwiązaniu różnych problemów życiowych dotyczących ich samych lub ich relacji z bliskimi. Nie każdy kontakt z psychologiem oznacza konieczność psychoterapii. W znaczącej części problemów życiowych counselling jest odpowiednią formą pomocy psychologicznej.

Psychoterapia dotyczy w większym stopniu oddziaływania w obszarze klinicznym. Skierowana jest do osób, które borykają się np. z zaburzeniami nastroju lub potrzebują długotrwałej pracy nad zmianą schematów funkcjonowania w relacji ze sobą lub innymi.

W obu tych przypadkach kontakt z psychologiem i jego wsparcie może pomóc w głębszym zrozumieniu sytuacji, czasem w znalezieniu rozwiązania lub uświadomieniu sobie potrzeby pracy psychoterapeutycznej albo pomocy medycznej. Obecność psychologa w trudnych sytuacjach może być wsparciem w przejściu przez trudną sytuację życiową lub początkiem zmiany.

Psychologowie

Jesteśmy psychologami oraz dyplomowanymi i certyfikowanymi psychoterapeutami.

W obszarze pomocy psychologicznej pracujemy w podejściu integracyjnym, przestrzegamy tajemnicy informacji przekazanych przez Państwa. Superwizujemy swoją pracę u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Spełniamy wymagania ustawy z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa oraz ustawy o niektórych zawodach medycznych z 25 września 2023 r., rozdział 7, art. 87 ust. 3 pkt.1.

Sławomira Rozbicka-Lichuta

Psycholog, dyplomowana i certyfikowana psychoterapeutka – spełniłam wymagania procesu certyfikacyjnego i zdałam egzamin certyfikacyjny dający, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, uprawnienia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii – certyfikat nr 47 Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.

Ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz   4-letnie studia podyplomowe dla psychoterapeutów – Profesjonalną Szkołę Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, posiadającą akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Ukończyłam również 2-letnie szkolenie dla psychoterapeutów – Studium Counsellingu – Poradnictwa Psychologicznego oraz staż kliniczny I stopnia oraz II stopnia w placówce klinicznej Instytutu Psychologii Zdrowia. Ukończyłam staż kliniczny na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Swoją pracę superwizję u superwizorów  Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od 1995 roku pracuję jako psycholog, współpracując z firmami oraz prowadząc działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów. Zajmowałam się projektami m.in. dotyczącymi wychodzenia z sytuacji wykluczenia społecznego, spowodowanego bezrobociem, problemami alkoholowymi, pracując m. in. dla ośrodków pomocy społecznej, ognisk wychowawczych. Współpracowałam z telefonem zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzę dla firm projekty Employee Assistance – nakierowane na wsparcie psychologiczne pracowników w sytuacjach zawodowych i pomoc w problemach na styku życia zawodowego i osobistego.

Specjalizuję się m.in. w:

psychoterapii oraz poradnictwie psychologicznym (counselling) rozumianym jako pomoc w bieżącej sytuacji życiowej, interwencji psychologicznej w kryzysach rozwojowych i sytuacyjnych, konfliktach i przemocy w rodzinie, współuzależnieniach, pracy z DDA – Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach nastroju, problemach wychowawczych, kryzysach w związkach, wsparciu psychologicznym dla osób na emigracji, zespole wypalenia zawodowego.

Dodatkowe wykształcenie m. in.:

Studium wiedzy o problemach alkoholowych, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości
Szkolenie – Interwencja kryzysowa, SPCH
Kontakt w sytuacji pomagania, Laboratorium Psychoedukacji
Neurolingwistyczne Programowanie – Certyfikat Praktyka NLP
Studia podyplomowe z zarządzania z elementami marketingu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

Ryszard Lichuta

Psycholog, dyplomowany i certyfikowany psychoterapeuta – spełniłem wymagania procesu certyfikacyjnego i zdałem egzamin certyfikacyjny dający, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, uprawnienia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii – certyfikat nr 48 Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.

Ukończyłem 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz   4-letnie studia podyplomowe dla psychoterapeutów – Profesjonalną Szkołę Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, posiadającą akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Ukończyłem staż kliniczny I stopnia i II stopnia w placówce klinicznej Instytutu Psychologii Zdrowia. Ukończyłem staż kliniczny na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Swoją pracę superwizję u superwizorów  Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od 1995 roku pracuję jako psycholog, pracowałem w w Poradni Zdrowia Psychicznego przy szpitalu MSWiA w Warszawie oraz przy doborze i selekcji kadr służb mundurowych oraz prowadząc działalność w zakresie zdrowia psychicznego, prowadzoną przez psychologów i psychoterapeutów. 

Prowadzę dla firm projekty Employee Assistance – nakierowane na wsparcie psychologiczne pracowników w sytuacjach zawodowych i pomoc w problemach na styku życia zawodowego i osobistego. 

Specjalizuję się m.in. w:

psychoterapii indywidualnej, nakierowanej na pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne. Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysu i przemocy w związkach i w rodzinie, z osobami współuzależnionymi, DDA – Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, problemach wychowawczych, wsparciu dla osób na emigracji, doświadczających zespołu wypalenia zawodowego.

 Oprócz pracy w zakresie pomocy psychologicznej, specjalizuję się w zagadnieniach psychologii pracy i biznesu.

Od 1996 roku prowadzę firmę doradczo-szkoleniową Work Design (www.workdesign.com.pl)

Prowadzę innowacyjne projekty doradczo-szkoleniowe, nakierowane na zwiększanie produktywności przedsiębiorstw (m.in. związane z projektami World Class Manufacturing dla przemysłu), zarządzanie projektem, mobbing w miejscu pracy, relacje ze współpracownikami, relacje z przełożonym, konflikty w miejscu pracy, zmiana pracy i zakresu obowiązków, awans, zmiana stanowiska na niższe, utrata pracy, poszukiwanie pracy, zespół wypalenia zawodowego.

Prowadzę szkolenia biznesowe i coaching kadry kierowniczej.

Dodatkowe wykształcenie m. in.:

Szkolenie – Zastosowanie focusingu w psychoterapii

Szkolenie – Terapia Schematu

Neurolingwistyczne Programowanie – Certyfikat Praktyka NLP
Studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie projektem wg IPMA

Trening dla trenerów biznesu

Szkolenia m.in. z zakresu coachingu, zarządzania konfliktem, twórczego rozwiązywania problemów, zarządzania zmianą.

Współpracowali z nami:

Scroll to Top